BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC version 2.0

Version 2.0 av standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster publicerades september 2017 och består av dessa meddelanden:

 • Projektlista
 • Leveransplan
 • Svar på leveransplan
 • Avrop
 • Avropssvar
 • Våg- och Tippsedel
 • Avisering
 • Orderkvitto
 • BEAst Eco
 • Svar på orderkvitto
 • Faktura

I version 2.0 har det gjorts vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet samt en del mindre felrättningar.

Ändringar mellan versioner framgår av dokumentet change log: Changelog_NeC_ver2.0.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst