BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC version 2.0

Version 2.0 av standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster publicerades november 2017 och består av en rad meddelanden. Klicka på respektive meddelandes sida i menyraden till vänster för att komma åt dokumentationen.

 • Projektlista
 • Leveransplan
 • Svar på leveransplan
 • Avrop
 • Avropssvar
 • Våg- och Tippsedel
 • Avisering
 • Orderkvitto
 • BEAst Eco
 • Svar på orderkvitto
 • Faktura

I version 2.0 har det gjorts vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet samt en del mindre felrättningar.

Ändringar mellan versioner framgår av dokumentet Changelog_NeC_ver2.0.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst