BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC version 1.3

Version 1.3 av standarden BEAst Supply NeC för anläggningstransporter och maskintjänster publicerades september 2015 och består av dessa meddelanden:

  • Projektlista
  • Leveransplan
  • Svar på leveransplan
  • Avrop
  • Avropssvar
  • Våg- och Tippsedel
  • Avisering
  • Orderkvitto
  • Svar på orderkvitto
  • Faktura

I version 1.3 har det gjorts vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet samt en del mindre felrättningar. Det har också tillkommit två nya meddelanden: ”Svar på leveransplan” och ”Svar på orderkvitto”.

Alla ändringar mellan versioner framgår av dokumentet change log: Changelog_NeC_ver1.3.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst