BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Avisering

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av transportjänster till leveransmottagaren, t.ex. ett bygg- och anläggningsföretag.

Funktioinen är att tillhandahålla avisering för lastning eller lossning.

Exempel på information i meddelandet är uppgifter om typ av avisering, statusinformation, beräknad ankomsttid och fordonsnummer.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner

a. Ny version inom kort, Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet

b. Ny version inom kort, Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder

2. Dokumentation av XML-filer

a. Ny version inom kort. Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna

b. Ny version inom kort. XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för aviseringen: Ny version inom kort

b. XML Schema, Ny version inom kort

4. Testfil

a. Ny version inom kort, XML Testfil för Avisering.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst