BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC version 1.2

Version 1.2 av BEAst Supply NeC publicerades hösten 2014 och består av dessa meddelanden:

Projektlista

Leveransplan

Avrop

Avropssvar

Våg- och Tippsedel

Avisering

Orderkvitto

Faktura

September 2015 släpptes version 1.3 och som består av vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst