BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

NeC version 1.2

Version 1.2 av BEAst Supply NeC publicerades hösten 2014 och består av nedanstående meddelanden. Klicka på respektive meddelandes sida i menyraden till vänster för att komma åt dokumentationen.

  • Projektlista
  • Leveransplan
  • Avrop
  • Avropssvar
  • Våg- och Tippsedel
  • Avisering
  • Orderkvitto
  • Faktura

2015 släpptes version 1.3 och 2017-11 version 2.0. Dessa består av vissa uppdateringar av innehåll som kommit fram som behov i samband med praktisk erfarenhet. BEAst rekommenderar starkt att den senaste versionen används.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst