BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Anläggningstransporter

Användningsområde

Användningsområdet för standarden BEAst Supply NeC är:

  • Åkeritjänster för olika slags anläggningstransporter
  • Maskintjänster
  • Beställning av anläggningsmaterial som ballast (jord, sand och sten), fyllnadsmassor, betong, asfalt, återvinning och byggavfall.

Bakgrund

I arbetsgruppen som tog fram standarden har bygg- och anläggningsföretagen NCC, Peab, Skanska och Svevia medverkat samt deras leverantörer Cliffton, Foria, Haninge Åkeri, MLT och Märsta Förenade. Alla inblandade parter i anläggningsbranschen har alltså medverkat vilket säkerställer att standarden tar hänsyn till allas behov.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst