BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Supply NeC

Om standarden

BEAst Supply NeC är en standard från BEAst för anläggningstransporter och maskintjänster. Standarden vänder sig till bygg- och anläggningsföretag samt deras leverantörer av åkeritjänster och material som ballast (sand, jord och sten), betong, asfalt, återvinning och byggavfall. Med NeC går det att effektivisera verksamheten genom den förenklade hantering som NeC-processen och ett standardiserat digitalt informationsflöde innebär.

En närmare beskrivning av området och standarden finns i slutrapporten från projektet som tog fram standarden: Effektiva anläggningstransporter etapp 2. Här finns också en bildserie som förklarar vad NeC är och vilka fördelar som finns: Effektiva anläggningstransporter.

Här finns en publikation om NeC som givits ut i samarbete med SBUF förklarar standarden och visar på vilka möjligheter den ger: Effektiva anläggningstransporter etapp 2

Standardprocess är grunden

Basen för BEAst Supply NeC är en standardiserad  process som är grunden för det elektroniska flödet. Steg ett är alltså att se över sin verksamhet och affärsregler utifrån rekommendationerna i processbeskrivningen för att i steg två införa den elektroniska meddelandeutväxlingen. Här kan processbeskrivningen laddas ned: Processbeskrivning_2015-09-24. Denna version är uppdaterad med de ändringar som skett i version 1.3 av standarden.

Version 1.3, 2015

Hösten 2015 har det skett en uppdatering till version 1.3 av NeC. Den förra versionen kom lite drygt ett år tidigare. De uppdateringar som gjorts baseras på praktiska erfarenheter om behov av utökad information i vissa fall. Ändringarna redovisas i dokumentet: Changelog_NeC_ver1.3. En revidering till en ny version pågår som beräknas vara klar inom kort.

Se en film om standarden

För att få en snabb introduktion till standarden, processen och informationsflödet finns den här filmen. Filmen är flera år gammal och vissa delar av den är inte helt aktuella och en ny version planeras.

Du kan också läsa ett informationsblad med en översiktlig information. Det finns dessutom ett lite med utförligt informationsblad som tagits fram av SBUF.

Se Peabs film om erfarenheter från piloter.

Artikelregister

En viktig del av NeC är artikelregister för de varor och tjänster som beställs. Att ha standardiserade artikelnummer förenklar och är nästan en förutsättning vid elektronisk hantering mellan köparens och leverantörens system.

Artikelregister för anläggningstransporter och maskintjänster är framtaget i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, se längst ned till höger på denna sida där artikelregistret kan laddas ned. I registret ingår åkeri- och maskintjänster.

Artikelregister för anläggningsmaterial, ballast, är framtaget i samarbete med SBMI och kan laddas ned från denna sida. Den senaste versionen är från 2014-12-01 och har nr 2.1. Skillnaden från den föregående versionen är kompletteringar av tillbehör, tjänster och EWC-koder.

För avfall och återvinning rekommenderas avfallskoder enligt Avfallsförordningen SFS 2011:927 från 2011.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst