BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Granskning

Standard för granskning av handlingar

Hösten 2017 kommer BEAst att publicera en standard med mål att förenkla hanteringen vid granskning av handlingar, t.ex. granskningskommentarer i bygg- och systemhandlingar, dvs ritningar och andra dokument som används i byggprocessen. Standarden är framtagen i ett SBUF-projekt av en arbetsgrupp i BEAst. Läs närmare om själva utvecklingsprojektet på denna sida och under rubriken Remiss nedan.

Syftet med standarden

Allt fler i branschen vill arbeta digitalt med granskning av handlingar och många företag har eller är på väg att skaffa systemstöd. För att få ut den potentiella nyttan med det enklare arbetssätt som digitalisering innebär behövs också en standard så att branschen kan arbeta på samma sätt, särskilt viktigt i byggbranschen där företag samverkar i olika konstellationer för varje nytt projekt. Kärnan i standarden är att samordna och fastställa hur t.ex. status och granskningskommentarer dokumenteras i handlingar. Ett brett införande kommer att leda till färre fel och missförstånd, minskade kostnader och kortare ledtider – för alla inblandade.

Remiss

Intressenter i bygg- och installationsbranschen som är delaktiga i granskning av handlingar i byggprocessen bjuds in att lämna synpunkter på denna remiss. Remissen vänder sig till medlemsföretag i BEAst samt andra intressenter, t.ex. entreprenörer, installatörer, byggherrar, konsulter och arkitekter.

Det finns också en introduktion till standarden: Introduktion Effektivare granskning v0.9.

Remissen består av dessa dokument:

Till standarden, och därmed som en del av remissen, hör dessa bilagor:

Efter att remissen avslutades i den 29 september kommer arbetsgruppen att uppdatera med de förslag till förbättringar som inkommit. Standarden beräknas vara klar att publiceras i slutet av oktober. Frågor och synpunkter kan ställas till info@beast.se.

Webbinar

BEAst kommer att hålla ett webbinar för de som är intresserade av att veta mer om standarden, där vi kommer att ge en kort introduktion och svara på frågor. Det ska ske i oktober men datum är inte satt än. Anmälan skickas till info@beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst