BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Produktspecifikation

Syftet med meddelandet är att överföra en grunddata om material som ska användas i ett byggprojekt från en projektör till en entreprenör. I meddelandet kan t.ex. en arkitekt skicka information om vilka produkter som ska användas, vilka kvantiteter det gäller och till vilken intern destination på byggarbetsplatsen som de ska användas. Det går även att skicka egenskaper, identiteter och andra uppgifter om de produkter som valts. När dessa blir input till en entreprenörs system för kalkyl, produktion och logistik förenklas arbetet hos entreprenören och det möjliggör en digital kedja som sedan kan fortsätta mellan entreprenören och dennes leverantörer.

Det som publiceras på denna sida är ett utkast som är framtaget i projektet ”Effektivare varuförsörjning” under 2016. Under hösten kommer innehållet att diskuteras innan alla specifikationer publiceras. BEAst kommer att bjuda in till en workshop för att diskutera meddelandena och den som är intresserad av att lämna synpunkter och/eller delta kan höra av sig till info@beast.se.

För närvarande publiceras endast en beskrivning av innehållet i meddelandet. XML schema mm kommer att publiceras när innehållet är fastställt.

Översikt av innehållet i meddelandet: beast_supply_material_produktspecifikation_oversikt

Detaljerad beskrivning av innehållet i meddelandet: beast_supply_material_produktspecifikation_affarsdokumentspecifikation

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst