BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offertförfrågan

Syftet med meddelandet är att överföra en förfrågan från en köpare till potentiella leverantörer så att dessa kan skapa en offert i nästa steg.

Det som publiceras på denna sida är ett utkast som är framtaget i projektet ”Effektivare varuförsörjning” under 2016. Under hösten kommer innehållet att diskuteras innan alla specifikationer publiceras. BEAst kommer att bjuda in till en workshop för att diskutera meddelandena Offertförfrågan och Offert och den som är intresserad av att lämna synpunkter och/eller delta kan höra av sig till info@beast.se.

För närvarande publiceras endast en beskrivning av innehållet i meddelandet. XML schema mm kommer att publiceras när innehållet är fastställt.

Översikt av innehållet i meddelandet: beast_offertforfragan_oversikt

Detaljerad beskrivning av innehållet i meddelandet: beast_offertforfragan_affarsdokumentspecifikation

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst