BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offertförfrågan

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren till dennes potentielle leverantör av material eller tjänster. Köpare kan vara från alla led i byggbranschen, medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist, återförsäljare, underentreprenör eller logistikföretag.

Funktionen är att tillhandahålla en förfrågan om offert, för specificerade material och/eller tjänster. Se processbeskrivningen denna sida där det finns diagram och förklaringar för hur offertmeddelandet används för att skapa ett projektavtal.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod, referenser och krav.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument översikt BEAst offertförfrågan.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument specifikation BEAst Offertföfrågan.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Request for Quote.

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Request for Quote.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Request for Quote.

4. Testfil

XML testfil för ordermeddelandet: Example BEAst Request for Quote.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst