BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offert

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från den potentielle leverantören av material eller tjänster till beställaren. Köpare kan vara från olika led i byggbranschen medan leverantör kan vara t.ex. en tillverkare, grossist, återförsäljare, underentreprenör eller logistikföretag.

Funktionen är att tillhandahålla en offert för specificerade material och/eller tjänster. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion på denna sida.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, artiklar, leveransperiod, referenser och krav.

Nedladdning av standard

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument översikt BEAst Offert.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument specifikation BEAst Offert.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Quote.

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: XML Guideline BEAst Quote.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för ordern: BEAst Quote.

4. Testfil

XML testfil för ordermeddelandet: Example BEAst Quote.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst