BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Katalogmeddelandet

Pris- och artikelinformation

Meddelandet för pris- och artikelinformation, även kallat katalog och ibland Pricat, ger den grundläggande informationen för köparen om de artiklar som leverantören erbjuder. Meddelandet kan också användas som ett artikelmeddelande utan prisuppgifter. Det är en viktig grund för bl.a. order- och fakturahantering.

OBS, detta meddelande är under uppgradering och förväntas bli publicerat 2019-01. BEAst rekommenderar användare att avvakta den nya versionen.

Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen, eller affärsdokumentet, som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare. Del 2-4 är dokument som beskriver XML-versionen av meddelandet medan del 5 beskriver Edifact-versionen.

Följande dokument ingår i standarden:

1.Dokumentation affärstransaktioner (datamodell)

a.BEAst Trade Katalog Affärsdokument Översikt

b.BEAst Trade Katalog Affärsdokument  Specification

2.Dokumentation av XML-filer

a.BEAst Trade Katalog XML_Structure

b.BEAst Trade Katalog XML_Guideline

3.Exekveringsfiler

a.BEAst Trade Catalogue.xsd

b.BEAst Trade Catalogue_urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

4.Testfil: BEAst Trade Testfil_Catalogue.xml

5.Edifact Catalogue message PRICAT Meddelandet är en del av BEAst Trade (f.d. Nordic eBuilding) och finns endast i en äldre version.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst