BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Invoice ver 1.2.3

Standardfaktura för byggbranschen

Här finns dokumentation över meddelandet BEAst Invoice Byggfaktura. Det är en förenklad variant av fakturameddelandet i BEAst Trade, men räcker för de flesta behov. Från version 1.2.3 ingår även vissa uppgifter för frakter.

1. Dokumentation av affärsdokumentet – datamodellen

Dokumentet är en beskrivning av innehållet i standardfakturan

a. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet.

b. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Specification. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet.

2. Dokumentation av EDIFACT-meddelande

a. BEAst Invoice Byggfaktura, INVOIC message

3. Dokumentation av XML-meddelande

a. BEAst Invoice Byggfaktura XML Structure

b. BEAst Invoice Byggfaktura XML Guidelines

4. Exekveringsfiler XML

a. BEAst Invoice_Byggfaktura.xsd

b. BEAst Invoice_Byggfaktura urn_Nordicebuilding_sdd_2.xsd

5. Testfil XML

a. BEAst Invoice Byggfaktura testfil.xml

6. Ändringshistorik

a. Change log

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst