BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Invoice ver 2.0.0

Standardfaktura för byggbranschen

Här finns dokumentation över meddelandet BEAst Invoice Byggfaktura. Meddelandet rekommenderas av de flesta ledande företag i branschen. En fördel med BEAst Invoice är att standarden är anpassad för bygg- och fastighetssektorns behov. Den är också en del i den process som tagits fram för anläggningstransporter och maskintjänster (BEAst Supply NeC), varuförsörjning till byggarbetsplatser (BEAst Supply Material), e-handel för bygg (BEAst Trade) och maskinhyra.

1. Dokumentation av affärsdokumentet

Dokumenten är en beskrivning av innehållet i standardfakturan. En mindre uppdatering gjordes av ver 1.2.4 den 28 november i gruppen för ”Financial information” där denna kan förekomma fyra gånger.

a. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Översikt. Dokumentet visar en översikt av innehållet: BEAst_Invoice_Affarsdokument_Oversikt

b. BEAst Invoice Byggfaktura Affärsdokument Specification. Detta dokument är en detaljerad beskrivning av innehållet: BEAst_Invoice_Affarsdokumentspecifikation

2. Dokumentation av XML-meddelande

a. BEAst Invoice Byggfaktura XML Structure: BEAst_Invoice_XML_Structure

b. BEAst Invoice Byggfaktura XML Guideline: BEAst_Invoice_XML_Guideline

3. Exekveringsfiler XML (.XSD)

a. BEAst Invoice Byggfaktura Schema: BEAst Invoice

b. BEAst Invoice kompletterande Schema: BEAst_Invoice_urn_BEAst_sddb_2

4. Testfil XML

a. BEAst Invoice Byggfaktura testfil XML: BEAst Invoice

5. Edifact

Fakturan finns också med samma innehåll men med Edifact som format: BEAst Invoice 2.0.0 EDIFACT

6. Ändringshistorik

a. Change log: BEAst Invoice (SMSI) changelog

Validering av fakturans innehåll

För varje fakturafil som skickas ska en validering ske för att säkerställa att filen följer standard. Sådan validering sker ofta på en teknisk nivå med s.k. XML Schema som kan laddas ned från denna sida. För Edifact finns en motsvarande syntaxkontroll. Nu har BEAst utvecklat en kompletterande valideringsmöjlighet med den teknik som kallas schematron. Det innebär att filen valideras mot ett affärsmässigt regelverk som inkluderar innehåll och logiska kontroller.

a) Schematron Rules SMSI.scmt är själva regelverket som ska användas av det system som ska genomföra valideringen. Ladda ned regelverket: Schematron Rules SMSI

b) I regelverket finns en referens till denna fil som innehåller kodvärden som valideras. Ladda ned: codedb

Valideringen bör som alltid ske så nära källan som möjligt. Det innebär att det i första hand är fakturautställarens system som ska utföra valideringen, men som säkerhetsåtgärd bör det även ske i mottagarens system.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst