BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Invoice

Om standarden

BEAst Invoice är standarden för e-faktura och säkerställd för att klara de behov som finns inom bygg- och fastighetsbranschen.

BEAst Invoice är en del av standarden SMSI som har tagits fram gemensamt av organisationerna BEAst, Sveriges Transportindustriförbund och Odette Sweden. Syftet med SMSI är att så långt möjligt harmonisera användningen av e-fakturering inom de branscher organisationerna representerar, det vill säga bygg- och fastighetssektorn, transportindustrin och fordonsindustrin.

Standarden kan användas för bland annat inköp för produktion, av förnödenheter, av kontors- och förbrukningsmaterial, av tjänster som transporter och konsultuppdrag samt vid avtalsrelaterade fakturor inom el, tele och kort, så kallade periodiska fakturor.

BEAst Invoice Byggfaktura

Standardmeddelandet används för fakturering av alla slags inköp i bygg- och fastighetsbranschen. Den kan användas mellan i princip alla led, dvs leverantörer, underentreprenörer, installatörer, handelsföretag, entreprenörer och fastighetsbolag. Den fungerar för både varor och tjänster. Sedan versionen,ver 1.2.2 går det också att fungera frakter och från version 1.2.3 periodiska tjänster. Den rekommenderas av en rad ledande byggföretag.

Se utförligare beskrivning och dokumentation. På samma sida finns också möjlighet att ladda ned en så kallad schematron som är ett affärsmässigt regelverk för fakturafilen som är ett viktigt medel i strävan att kvalitetssäkra fakturahanteringen.

Periodisk faktura

Från ver 1.2.3 inkluderas fält i BEAst Invoice för att även kunna klara periodisk fakturering och det finns därför inte längre anledning att ha en särskild version av standarden för periodiska fakturor. Med periodisk fakturering menas tjänster som faktureras för en viss period, t.ex. en månad, utifrån ett avtal. Det kan gälla hyrestjänster, konsulter, el, telefoni och mycket annat. Den gamla versionen finns fortfarande publicerad, se utförligare beskrivning och dokumentation.

Rekommendationer

Standarden har kompletterats med vissa rekommendationer som ska förtydliga tillämpningen. Dessa kan laddas ned från det tekniska arbetsutskottets sida.

Kodlista

Till de olika profilerna finns det en gemensam kodlista. Kan laddas ned här.

Här kan även dokumentet VAT exemptions gällande momsundantag laddas ned.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst