BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Generella meddelanden

BEAst basprocesser

Några av de standardmeddelanden som BEAst tagit fram är en grund som kan användas tillsammans med alla de övriga standarderna. Dessa meddelanden behövs inom handel (BEAst Trade) varuförsörjning (BEAst Supply Material) och anläggning (BEAst Supply NeC).

  • Katalogmeddelandet används av en leverantör för att skicka över masterdata för de artiklar som finns i sortimentet.
  • Produktspecifikation är likt katalogmeddelandet men särskilt anpassat för att skicka data från en projektör till en entreprenör. Detta meddelande finns för närvarande som ett utkast.
  • Offertförfrågan skickas av köparen med det data som leverantören behöver för att kunna skapa en offert. Detta meddelande finns för närvarande som ett utkast.
  • Offert är svaret med de priser och villkor som leverantören erbjuder och som köparen använder vid kommande avrop. Detta meddelande finns för närvarande som ett utkast.
  • Projektlistan är alla grunduppgifter om ett projekt som leverantörer till ett specifikt byggprojekt behöver för att t.ex. kunna leverera och fakturera.
  • Fakturan, BEAst Invoice, som är det mest använda av alla standardmeddelandena, används till alla BEAst:s standarder.
  • BEAst Eco är ett meddelande för att följa upp förbrukning och utsläpp från leveranser, t.ex. med klimatdata.

Läs mer om meddelandena på respektive meddelandes sida där det också går att ladda ned specifikationer.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst