BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderbekräftelse

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från leverantör av material till beställare.

Funktionen är att bekräfta en mottagen order. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är kvantiteter, leveransdelar, artiklar, eventuella avvikelse, leveransperiod och referenser.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 10 juli 2018 till nuvarande version. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Ordersvar.

b.  Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Ordersvar.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Supply Material Order Confirmation.

b.  Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Material Order Confirmation.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för orderbekräftelsen: BEAst Supply Material Order Confirmation.

4. Testfil

XML testfil för meddelandet orderbekräftelse: Example BEAst Supply Material Order Confirmation.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst