BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderändring

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren av material till dennes leverantör.

Funktionen är att ändra ett tidigare lagt avrop. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är ändrade kvantiteter, artiklar och leveransperiod.

Nedladdning av standard

BEAst Supply Material uppdaterades den 10 juli 2018 till nuvarande version. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare som vill veta vilken information som kan hanteras i meddelandet.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden:

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: Affärsdokument Översikt BEAst Supply Material Orderändring.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Orderändring.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: Structure BEAst Supply Material Order change.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: Guideline BEAst Supply Material Order change.

3. Exekveringsfiler

XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst Supply Material Order change.

4. Testfil

XML testfil för leveransavisering: Example BEAst Supply Material Order change.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst