BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Orderändring

Om affärstransaktionen

Meddelandet skickas från beställaren av material till dennes leverantör.

Funktionen är att ändra ett tidigare lagt avrop. Se processbeskrivningen för anvisningar om funktion.

Exempel på information i meddelandet är ändrade kvantiteter, artiklar och leveransperiod.

Nedladdning av standard

Standarden kom till i oktober 2015 i version 1.0 och uppdaterades i november 2017 till version 2.0. Standardmeddelandet finns dokumenterat i olika dokument. Den första delen nedan är den s.k. datamodellen som ger en övergripande beskrivning av meddelandet och dess innehåll och riktar sig främst till användare.

Del 2-4 är XML-specifikationer som mer vänder sig till de som ska implementera standarden.

Följande dokument ingår i standarden :

1. Dokumentation affärstransaktioner.

a. Affärsdokument Översikt, som visar en listning av innehållet: BEAst_Supply_Material_Order_change_2.0_Översikt.

b. Affärsdokument Specifikation, som även inkluderar definitioner, kommentarer och koder: BEAst_Supply_Material_Order_change_2.0_Specifikation.

2. Dokumentation av XML-filer

a.  Dokumentet XML Structure är en listning av XML-taggarna: BEAst_Supply_Material_Order_change_2.0_Structure.

b. Dokumentet XML Guidelines visar innehållet baserat på XML-struktur: BEAst_Supply_Material_Order_change_2.0_Guideline.

3. Exekveringsfiler

a. XML Schema, regelverket för leveransaviseringen: BEAst_Supply_Material_Order_change.

b. XML Schema: BEAst_Supply_Material_Order_change_urn_BEAst_sddb_2.

4. Testfil

a. XML testfil för leveransavisering: BEAst_Supply_Material_Order_change2_0.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst