BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Version 2.0

Version 2.0 av meddelandena för BEAst Supply Material publicerades i november 2017. Notera att ett par av dem har version 2.1.

Välj respektive meddelande i listen till vänster. För varje meddelande finns både översikter, beskrivningar, specifikationer, XML scheman och exempelfil.

I detta dokument listas alla de ändringar som skett sedan den förra versionen: Changelog_BEAst Supply Material_ver. 2.0.

Medlemmar i BEAst kan höra av sig till info@beast.se vid frågor om standarden.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst