BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Version 2.0

Version 2.0 av meddelandena för BEAst Supply Material publicerades i oktober 2017.

Välj respektive meddelande i listen till vänster. För varje meddelande finns både översikter, beskrivningar, specifikationer, XML scheman och exempelfil.

Medlemmar i BEAst kan höra av sig till info@beast.se vid frågor om standarden.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst