BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Meddelanden

Standarden BEAst Supply Material består av en processbeskrivning och ett antal meddelanden, standardiserade elektroniska dokument. Versionen 1.1 håller under september 2017 att ersättas av version 2.0 och vissa av meddelandena, order, ordersvar och leveransavisering, finns publicerade. Övriga släpps inom kort.

Dessa meddelanden finns beskrivna på egna sidor där specifikationer till respektive meddelande kan laddas ned:

  • Katalog som är artikel- och prisinformation som leverantören skickar till kunden. Det är samma meddelande som i BEAst Trade. Meddelandespecifikationer, innehållsbeskrivning och exempel finns att ladda ned på denna länk.
  • Leveransplan för att kunden ska tillhandahålla en prognos för kommande leveranser. Meddelandet finns även i BEAst Trade och BEAst Supply NeC. Det finns också ett meddelande för svar på leveransplan.
  • Order som kunden skickar till sin leverantör och som bl.a. innehåller uppgifter som destinationsadresser till kollietiketten BEAst Label.
  • Orderbekräftelse som är leverantörens svar tillbaka till kunden.
  • Orderändring där kunden, inom ramarna för vad som är överenskommet, kan ändra sitt avrop.
  • Leveransavisering som leverantören skickar när godset är utlastat och är en specifikation av leveransen.
  • Status som är en avisering om ankomst eller avvikelse som skickas från speditören eller dennes ombud till godsmottagaren.
  • Faktura som  är den BEAst byggfaktura, BEAst Invoice, som används till alla processer.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst