BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Delprocesser

Standarden BEAst Supply Material syftar till att förenkla varuförsörjningsprocessen. Den består i sin tur av dessa delprocesser:

  • Projekteringsprocessen och hur den hänger ihop med varuförsörjningsprocessen, läs mer på denna sida
  • Inköpsprocessen, läs mer på denna sida
  • Avropsprocessen, läs mer på denna sida
  • Leveransprocessen, läs mer på denna sida
  • Aviseringsprocessen, läs mer på denna sida

Varje delprocess finns beskriven i den processbeskrivning som är en viktig del av standarden. Meningen är att branschen ska ha en gemensam grund för att det ska gå att implementera avancerad supply chain, men samtidigt så pass översiktlig att den tillåter olika företag att utveckla egna arbetssätt inom ramarna för standarden.

delprocesser

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst