BEAst Rental | BEAst
BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Rental

Informationsutbyte vid maskinhyra

OBS! Ett arbete pågår med att uppdatera hyresstandarden och vi rekommenderar alla att avvakta tills den blir klar under kvartal 2 av 2018. Kontakta info (at) beast.se för mer information.

BEAst Rental, tidigare Nordic e-Rental (NeR), är en standard som täcker hela processen mellan ett uthyrningsföretag och ett byggföretag som hyr maskiner och annan utrustning.

Standarden består av två delar:

  • En processbeskrivning som är en beskrivning av arbetssätt och rutiner för att säkra att alla övergripande arbetar på samma sätt, en förutsättning för att den automatiserade överföringen av EDI-meddelanden ska fungera.
  • Informationsflödet i standarden inkluderar ett antal standardmeddelanden som finns i form av beskrivningar, specifikationer och XML scheman. Vart och ett av dem finns beskrivet övergripande för att visa användare vilken information som ingår, samt tekniskt för att fungera som underlag för implementering och validering.

De standardmeddelanden som ingår är:

1. Maskinplan (leveransplan)

2. Projektinformation som är samma som för övriga processer och standarder från BEAst och publiceras under generella meddelanden.

3. Hyresorder

4. Ordersvar

5. Offert

6. Leveransavisering

7. Mottagningsbevis

8. BEAst Invoice, fakturan som är samma som för övriga processer och standarder från BEAst och publiceras under generella meddelanden.

Se respektive flik för att ladda ned standardens olika dokument.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst