BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kollietikett BEAst Label C

Funktion

Den här versionen av BEAst Label förekommer endast i de fall det finns fler än 15 artiklar i ett kolli och är helt och hållet en kompletterande innehållsförteckning till främst BEAst Label B, men även i vissa fall till BEAst Label A. Versionen BEAst Label C får aldrig appliceras ensamt på ett kolli, utan skall endast vara en kompletterad etikett till i första hand version B och i vissa fall till version A.

Utöver innehållsförteckningen finns uppgift om ordernummer, projektnummer och kollinummer i klartext, så att BEAst Label C kan paras ihop med rätt kolli och BEAst Label A eller B. Kolli-id/SSCC-numret finns även som 2-D kod för maskinell läsning.

Exempel

I bilden visas ett exempel på utformning av BEAst Label C7 med dess innehåll och utformning. För närmare detaljer, se manualen. Det finns också en version C8.

e-Build Label C7_v1_00_105x251_exempel

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst