BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Document

Överföring av handlingar

Inom BEAst pågår ett SBUF-finansierat utvecklingsprojekt för att ta fram en branschstandard, BEAst Document, för att överföra handlingar mellan olika företag och deras dokumentplattformar. Det kan gälla både ritningar och andra slags dokument som används i byggprocessen och som skickas mellan byggherrar, projektörer entreprenörer och leverantörer under upphandling och produktion. Standarden finns nu framtagen i en betaversion som skickas för remiss och som kommer att vara underlag för den ”proof of concept” och de piloter som planeras för hösten 2018. Projektet beskrivs också på projektets hemsida.

Syftet med projektet är att avsevärt minska dagens omfattande manuella hanteringen samt att öka kvaliteteten, t.ex. för att eliminera risken med att arbeta enligt fel version av en handling.

Remiss

Vi uppmanar alla som är inblandade i dessa processer att granska förslaget till branschstandard och komma med eventuella synpunkter. Remissen består av dessa dokument.

Eventuella synpunkter på remissen ska lämnas senast den 23 augusti 2018 till info (at) beast.se dit även frågor kan ställas.

Informationsträff

För att ge alla intressenter en möjlighet att sätta sig in i det pågående arbetet hålls två halvdagars informationsträffar den 10 september i Stockholm.

För anmälan och mer information, kontakta info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst