BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

BEAst Document

Överföring av handlingar

I ett SBUF-finansierat utvecklingsprojekt har en arbetsgrupp tagit fram branschstandarden BEAst Document. Den skapar möjligheter för att digitalt och effektivt överföra handlingar mellan olika företag och deras dokumentplattformar. Det kan gälla både ritningar och andra slags dokument som används i byggprocessen och som skickas mellan byggherrar, projektörer, entreprenörer och leverantörer under upphandling och produktion.

Syftet med standarden BEAst Document är att minska dagens omfattande manuella hanteringen samt att öka kvaliteteten, t.ex. för att eliminera risken med att arbeta enligt fel version av en handling. Dessa positiva effekter har påvisats i slutrapporten från projektet.

Standard

Inom kort kommer standarden för effektivare hantering av bygghandlingar att publiceras på denna sida. Den kommer att bestå av dessa dokument.

 • Huvuddokumentet som beskriver standarden: Standard-Kommunikation-bygghandlingar_ver1.0.
 • Lista över de termer som kommer att finnas som metadata vid överföring av handlingar: Termlista_metadata_ver 1.0.
 • En översikt av informationsstrukturen: BEAst Document Model 1.0.
 • Beskrivning av BEAst Document API finns på denna sida.
 • Ett alternativ till API-lösning är att skicka XML-meddelanden. Specifikationer för detta finns i dessa underlag:
  • En beskrivning av innehållet där taggnamn, typ av tecken och annat specificeras: Publiceras inom kort.
  • Regelverket för att utveckla och validera i form av ett XML schema: Publiceras inom kort.
  • En exempelfil med metadata som XML-taggar: Publiceras inom kort.

För mer information, kontakta info (at) beast.se.

Informationsträff den 10 september 2018

Ett 60-tal personer hade mött upp i Skanskas aula för att höra om arbetet med nya braschstandarder i det SBUF-finansierade BEAst-projektet för effektivare hantering av bygghandlingar. Förmiddagens program gällde främst projektet för att ta fram en branschstandard för överföring av bygghandlingar mellan olika dokumentplattformar och portaler på ett effektivt sätt, medan eftermiddagens program täckte förslagen till gemensam digital namnruta och hänvisningar.

Introduktion till BEAst. Presentation av BEAst samt översikt till projektet och dess syfte.
BEAst Document API. Genomgång av lösningen för att kommunicera bygghandlingar via ett API och som finns på remiss ovan.
Introduktion Dokument_Namnruta. Genomgång av den del av arbetet som rör namnruta och hänvisningar.

Arbete pågår med att ta fram branschstandard och dokumenten ovan för överföring mellan dokumentplattformar kommer att uppdateras under hösten. För den del som handlar om namnruta och hänvisningar kommer mer information under hösten på denna sida.

Förslaget till gemensam digital namnruta och hänvisningar publiceras sent hösten 2018.

 

 

 

 

 

 

Marcus Bengtsson och Nicklas Jannesson från BEAst-projektets arbetsgrupp håller genomgång av termlista, API och annat matnyttigt.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst