BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Dokumentation

Framtidens affärer den 1 juni, 2017

Sveriges Åkeriföretag arrangerade ett seminarium om digitalisering där BEAst deltog med ett föredrag om hur byggbranschens logistik kan förenklas genom standarder som stöder en digital process. Andra intressanta föredrag var t.ex. Dag Jarlson från Lindab, även ordförande i BEAst Logistikutskott. Hela programmet filmades och finns på denna länk. Inslaget om BEAst ligger först.

BEAst Årskonferens om e-affärer den 24 april, 2017

På årets konferens deltog nära 150 deltagare och här finns dokumentation från de olika inslagen.

Introduktion till dagen och branschens utmaningar. Ulf Larsson, NCC och styrelseordförande i BEAst. Utmaningar

Bygglogistik och digitalisering. Professor Martin Rudberg, Linköpings Universitet. Bygglogistik och digitalisering

Aktuellt inom BEAst, Peter Fredholm. Aktuellt inom BEAst

Effektivare granskning i byggprocessen, Torbjörn Olsson Veidekke, Jim,my Forsberg, Skanska och Ulf Larsson, NCC. Projekt Granskningsprocessen

Kommunikation med portaler och dokumentplattformar, Torbjörn Olsson, Veidekke, Jimmy Forsberg, Skanska och Ulf Larsson, NCC. Projekt Portaler och Dokumentplattformar

BEAst Fakturautskott. Fakturautskottet och JM

NeC och miljöuppföljning, introduktion Peter Fredholm. NeC och miljö

NeC och miljö – Volvo, Henrik Willford, Volvo. NeC och miljö_Volvo

NeC och miljö – Hogia Mobilast. NeC och miljö_Hogia

NeC och miljö – Trafikverket. NeC och miljö_Trafikverket

NeC och miljö – Sveriges Åkeriföretag. NeC och miljö_Sveriges Åkeriföretag

Logistikutskottet, aktuella projekt. Dag Jarlson, Lindab. Varuförsörjning och logistikutskottet

Varuförsörjning, pilot hos BB-GRUPPEN, Anders Berg. Varuförsörjning och BB-GRUPPEN

Affärskommunikation – PEPPOL, Mats Berg, Tickstar. Affärskommunikation_Tickstar

Affärskommunikation – operatör, Matts Ek, OpusCapita. Affärskommunikation_OpusCapita

BIM och processer för samhällsbyggnad. Olle Samuelsson, BIM Alliance och Jan-Anders Jönsson, BEAst. BIM Alliance på BEAst stämma

 

BEAst Årskonferens om e-affärer den 19 april, 2016

Bilder från konferensen. Dokumentation från föredragen finns under bilderna.

2016 stämma översikt

 

Årets konferens lockade 135 deltagare, nytt rekord.

 

 

 

 

 

2016_stämma_varuförsörjningPer Sterling och Johan Andersson från Peab resonerar effektivare varuförsörjning med Jonathan Mankowitz från Dahl.

 

 

 

 

 

Ulf och Per

 

 

 

Ulf Larsson från NCC (vä), ny ordförande i BEAst, och Per Hedenborn från Peab, ny ledamot i BEAst.

 

 

2016_stämma_NeC

Deltagare från Sveriges Åkeriföretag, Haninge Åkeri, Cliffton, Haga Mölndal HML och Peab diskuterar BEAst Supply NeC-standarden.

 

 

 

 

2016_Stämma_mingel

 

Problemet på konferensen var att få folk tillbaka från allt minglande och nätverkande.

 

 

 

Dokumentation från föredragen

Kort introduktion till BEAst: BEAst Kort intro

Effektivare företag och bransch. Per Redtzer från Saint Gobain Sweden: SaintGobain

Skanskas IT-planer inom inköp & logistik. Henrik Hassler från Skanska: Skanska

Infrastrukturen för B2B faller på plats. Peter Fredholm från BEAst: Infrastruktur faller på plats.ptx

Effektivare varuförsörjning, erfarenheter och paneldebatt. Arbetsgruppen: Effektivare varuförsörjning.ptx

Dags att förbereda sig för offentlig e-upphandling. Kerstin Wiss Holmdahl: SKL_e-upphandling

Länken mellan projektering, BIM och logistik. Arbetsgruppen: Länk mellan projektering och logistik

Effektivare projektinformation. Åsa Nilsson från BEAst:Effektivare Projektinformation

Webb och EDI kopplas samman i Punchout. Erik Areskog Elming från Lindab och Peter Fredholm från BEAst. Del 1: Punchout_BEAst årsstämma och del 2: Lindab och punchout

Nyckeltal och ID06 för leveranskontroll. Dag Jarlson från Lindab: Lindab och punchout

Effektivare anläggningstransporter, erfarenheter och paneldebatt. Arbetsgruppen: Effektivare anläggningstransporter.ptx

 

Workshop om Punsch-out den 26/1, 2016

En grupp inom BEAst träffades för att diskutera tillämpning av punchout och hur det ska förhålla sig till BEAst standarder.

Detta är noteringarna från mötet och vad vi kom fram till: Noteringar från workshop Punchout 26 janauri 2016

Detta är dokumentationen av det som diskuterades: Workshop punchout 2016-01-26

Kurs om varuförsörjningsstandarden den 23/11, 2015

Förutom denna kursdokumentation finns processbeskrivningen som finns att ladda ned från denna sida.

Kurs BEAst Supply_2015-11-23.ptx

Kurs om NeC-standarden den 19/11, 2015

Förutom denna kursdokumentation finns processbeskrivningen som finns att ladda ned från denna sida.

Kurs BEAst Supply NeC_2015-11-19.ptx

Webbinar – Introduktion till PEPPOL

Fredagen den 8 maj 2015: PEPPOL-webbinar_2015-05-08

BEAst konferens om e-affärer den 21 april 2015

Dokumentation från de presentationer som hölls på konferensen.

Presentation om BEAst som visar våra standarder och verksamhet i arbetsutskott och projekt: Om BEAst

Aktuellt om BEAst Fakturautskott: Fakturautskottet

Praktikfall Skanska och e-faktura: Skanska Sverige

PEPPOL, genomgång av BEAst tjänst: PEPPOL-tjänst för byggbranschen

Praktikfall PEPPOL på Ahlsell och NCC: PEPPOL_NCC-Ahlsell_2015-04-15

Aktuellt om BEAst tekniska arbetsutskott: Aktuellt inom Tekniska Utskottet

BSAB 2.0, redovisning av projektet med en ny standard för klassificering: BSAB2.0

Effektivare byggprocesser, digitalisering, standardisering samt BIM och e-handel: Mot effektivare byggprocesser

BIM och e-affärer, om arbetet i BEAst varuförsörjningsprojekt för att samordna projektering och handel/logistik: BIM och e-affärer

Praktikfall Hilti: HILTI

Effektivare anläggningstransporter, presentation av status och den kommande etapp 3: Effektivare anläggningstransporter

Effektivare försörjningsprocesser, en jämförelse mellan bygg och andra branscher: Effektiva försörjningsprocesser

 

BEAst konferens om e-affärer den 10 april 2014

Bilder från föredrag och mingel (dokumentation från föredragen, se under bilderna)

IMG_1073

 

 

 

 

 

 

Ordförande Jan Svedman inleder med att ange tonen för konferensen

IMG_1079

 

 

 

 

 

 

Fullt hus, drygt 100 personer, visar på branschens stora intresse för e-affärer.

IMG_1100

 

 

 

 

 

Åsa Nilsson från BEAst berättade om den PEPPOL-tjänst för effektiv och säker kommunikation som BEAst lanserar inom kort.

IMG_1104

 

 

 

 

 

 

Peter Malm från Evry, Peter Fredholm från BEAst, Ulf Larsson från NCC och Åsa Nilsson från BEAst hämtar energi inför eftermiddagspasset.

IMG_1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson från Peab visade vägen till effektivare logistik.

 

IMG_1136Ulf Larsson från NCC visade att framtiden utan tvekan är mobil.

 

iphone_5

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Hackl från Skanska visade hur man får grepp om en omfattande leverantörsbas.

 

 

IMG_1107

 

 

 

 

 

 

Mycket mingel, erfarenhetsutbyte och god mat blev det i pauserna.

 

 

Dokumentation från 2014 års konferens och årsstämma

Inledning_JanSvedman, ordförande i BEAst

BEAst – effektivare byggprocesser. Redovisning av aktiviteter från 2013 och planer för 2014, t.ex. projekt. Peter Fredholm, BEAst

Enklare e-handel med PEPPOL. BEAst planer för PEPPOL och pilotprojekt. Åsa Nilsson, BEAst.

Peabs erfarenheter av NeC. Redovisning av pilotprojekt för anläggningstransporter och maskintjänster. Johan Andersson, Peab.

Varuförsörjning på Dooria. Erfarenheter från Dooria av att vara med i en pilot i varuförsörjningsprojektet. Henrik Granath, Dooria.

Skanska. Supplier Management Relations. Andreas Hackl, Skanska

NCC mobilt system. Mobila affärer på NCC.

http://www.slideshare.net/BIMobject/bi-mobject-beast-stockholm-2014. BIM och e-affärer.

 

BEAst konferens om e-affärer den 11 april 2013

Inledning. Jan Svedman, ordförande i BEAst

Status i BEAst, Arbetsutskott, PEPPOL, e-faktura, trender och aktuella aktiviteter, Peter Fredholm, BEAst

Aktuellt i Arbetsutskott Teknik. Per Lindahl, BEAst

Projekt ”Effektivare varuförsörjning” och Arbetsutskott Logistik. Lars Gutwasser, Peab och logistikutskottet

Projektet ”Effektivare anläggningstransporter”, standarden NeC samt om NCC:s pilotprojekt. Manuel Flores NCC Construction

Nationellt forum för e-faktura. Christer Rygaard, ordförande i NEA

Aktuella frågor inom fordonsindustrins försörjningskedja. Sten Lindgren, Odette

Praktikfall Peab. Stefan Björk, Peab

Praktikfall Lindab Digital Supply Chain. Dag Jarlson och Erik Areskog Elming, Lindab

Byggprojekt och produktivitet. Kent Lidbom, Acando och Per Russberg, Schenker Consulting

 

BEAst konferens om e-affärer den 29 mars 2012

Aktuella projekt och aktiviteter i arbetsutskott Logistik och e-faktura, Peter Fredholm från BEAst

Rapport från Tekniska utskottet, Per-Lennart Persson från BEAst

Kalkylering av e-affärer, Lars Dykert från LRD

Staten e-affärer och e-upphandling, Mats Goffhé från ESV

Praktikfall Svevia, Svein Gunnberg från Svevia

Praktikfall NCC, Ulf Larsson från NCC

Praktikfall Interpares, Johan Fors från Interpares

 

Seminarium den 7 april 2011

BEAst verksamhet och projekt, Peter Fredholm från BEAst

Effektiva Integrerade transporter, EIT-projektet, Peter Fredholm från BEAst

Mallavtal för tredjepartstjänster, Peter Nordbeck från Advokatbyrån Delphi

Trender inom kommunikation och BEAst Tekniska utskott, Lasse Heikura från Data Interchange

BEAst Tekniska utskott, Per-Lennart Persson från BEAst

EDI på Coop, Ralf Lind från Coop Inköp & Kategori

Framtidens leveransprocess, Lars Gutwasser från peab

E-handel på Byggbeslag, Ola Persson från Byggbeslag

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst