BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Offert- och tillvalsprocess

Om projektet

I april 2018 startade BEAst ett nytt projekt för att skapa möjlighet till effektivare processer vid hantering av offerter och tillval mellan olika aktörer i byggbranschen. I BEAst Logistikutskott har det kommit fram behov av att komplettera standarden BEAst Supply Material för dessa processer. Förslaget bygger på erfarenheter från de som börjat tillämpa standarden och som ser behov av vissa tillägg. Projektet kommer att pågå till slutet av 2018.

I detta dokument finns en övergripande beskrivning: Projektbeskrivning_Tillval-Offerthantering.

Deltagare

Projektet leds och samordnas av BEAst. Det finansieras av svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF och av deltagarna i arbetsgruppen.

Dessa företag deltar i arbetsgruppen: Entreprenörerna JM, NCC, Peab och Skanska, materialleverantörerna BBGRUPPEN, Inwido, Jeldwen, Lindab, Vedum och Woody Bygghandel samt IT- och systemföretagen Pipechain och Tyringekonsult.

Resultatet av projektet ska samordnas med organisationerna Virke i Norge och Rakennustieto i Finland med mål att standarden ska kunna användas nordiskt.

Utkast

Arbetsgruppen har i början av maj tagit fram ett utkast till den kommande standarden som består av två delar:

Synpunkter på detta kan skickas till BEAst.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst