BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Granskningsprocess

I mars 2017 startade BEAst med stöd av SBUF och tillsammans med ett antal större företag i branschen utvecklingsprojektet ”Effektivare granskningsprocess”.

Målet är att standardisera och digitalisera granskningskommentarer och status på kommentarerna vid granskning av handlingar. Fokus på att förenkla arbetssättet att hantera kommentarer och status samt minska riskerna och administrationen. Standarden är främst framtagen för gransknings av handlingar som pdf;er. Idag gör ”alla” på sitt sätt i projektet och mellan olika företag, vilket leder till missförstånd. Granskning tar längre tid när man ska anpassa sig till nya förhållanden från projekt till projekt. Projektet kommer att pågå till hösten 2017. Resultatet i form av en standard kommer att publiceras på BEAst webbplats under standarder.

Underlag och resultat från pågående pilotprojekt

I maj startade de första pilotprojekten där den preliminära versionen av standarden testas. Under september kommer standarden att skickas på remiss för att fastställas och publiceras senare under hösten. För att sprida information om vad som är på gång publiceras några dokument som visar delar av standarden och hur den är tänkt att användas.

Instruktion till deltagarna i pilotprojekten med beskrivning av standardens grunder och hur den ska tillämpas: Introduktion Effektivare granskning v0.9.

Standarden med dess olika dokument används i pilotprojekten och är för närvarande på remiss. Den som vill delta i remissen och av förslaget till standard med dess tillhörande specifikationer hänvisas till denna sida.

Om projektet

En närmare beskrivning av projektet finns i detta dokument: Effektivare granskningsprocess_Projektbeskrivning

Deltagare i projektet är entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke byggherrarna Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt system- och konsultföretagen Bluebeam, Procensor och Sweco. Även några installationsföretag är inbjudna. Intressenter är egentligen alla i branschen.

Projektet stöttas och delfinansieras av SBUF.

Kontakter

Mer information om projektet kan fås från:

  • Ulf Larsson, NCC, ordförande i styrgruppen och ansvarig för implementering inom NCC. ulf (at) ncc.se.
  • Peter Fredholm, BEAst och projektledare: peter (at) beast.se
  • Kontakter till övriga företag som deltar i arbetsgruppen lämnas via Peter Fredholm
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst