BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Dokumentplattformar

Om projektet

December 2017 startade BEAst med stöd av SBUF ett utvecklingsprojekt med namnet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”. Bakgrunden är att det idag finns det en rad olika portaler och dokumentplattformar som byggherrar, entreprenörer och andra i branschen använder. Att använda dessa är i grunden positivt, men problemet uppstår bl.a. när man ska hämta och lämna dokument. Det kan, beroende på projektets storlek, vara både hundratals och tusentals dokument som ska hanteras. Då ”alla” har sitt egen hantering av t.ex. filöverföring och metadata så leder det till en omfattande och onödig manuell hantering. Målet är därför att samordna hur sådan kommunikation ska gå till, för att det ska gå att automatisera och förenkla processen, något som kommer att spara väldigt mycket tid hos alla i branschen. Projektet kommer att pågå till hösten 2018.

Standard och informationsträff

Förslaget på standard är på remiss och finns publicerat på denna sida. Där finns också inbjudan till en informationsträff den 10 september.

Förstudie

Den första leveransen från projektet är en förstudie som tydligt visar på behoven och möjligheterna om det går att komma fram till en branschstandard för den omfattande kommunikationen av bygghandlingar, men också vilka utmaningar som finns. Arbetsgruppen fortsätter med att ta fram ett utkast till branschstandard som förväntas vara klar i en första version i april för att därefter testas i piloter. Här finns förstudiedokumentet att ladda ned: Förstudie Dokumentplattformar.

Deltagare

Deltagare i projektet är byggentreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke, byggherrarna Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt konsult- och systemföretagen Bluebeam, Procensor, Tikab och Sweco. Även några installatörer är inbjudna.

För att sondera nuläget och diskutera förutsättningar för en gemensam lösning bjöds marknadens leverantörer av system för dokumentplattformar in till en workshop, se separat sida.

Innan standarden fastställs kommer det att skickas ut som ett förslag på remiss till alla medlemmar i BEAst samt till de leverantörer av systemlösningar för dokumenthantering som är berörda.

En närmare beskrivning av projektet finns i detta dokument: Effektivare integration mot dokumentplattformar_Projektbeskrivning.

Projektet stöttas och delfinansieras av SBUF.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst