BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Dokumentplattformar

December 2017 startade BEAst med stöd av SBUF ett utvecklingsprojekt med namnet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”. Bakgrunden är att det idag finns det en rad olika portaler och dokumentplattformar som byggherrar, entreprenörer och andra i branschen använder. Att använda dessa är i grunden positivt, men problemet uppstår bl.a. när man ska hämta och lämna dokument. Det kan, beroende på projektets storlek, vara både hundratals och tusentals dokument som ska hanteras. Då ”alla” har sitt egen hantering av t.ex. filöverföring och metadata så leder det till en omfattande och onödig manuell hantering. Målet är därför att samordna hur sådan kommunikation ska gå till, för att det ska gå att automatisera och förenkla processen, något som kommer att spara väldigt mycket tid hos alla i branschen. Projektet startade i slutet av 2017 och kommer att pågå en bit in på 2018.

Workshop

Efter en del planering startade projektet på allvar den 12/12 med en workshop där ett 25-tal personer deltog. Den första leveransen från projektet blir en förstudie i slutet av januari 2018.

Underlag för workshop med bakgrund, syfte, frågeställningar och sammanfattning: Workshop Dokumentplattformar 2017-12-12.

Lista över de som deltog på den inledande workshoppen: Deltagarlista workshop.

Deltagare

Deltagare i projektet är byggentreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke, byggherrarna Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt konsult- och systemföretagen Bluebeam, Procensor, Tikab och Sweco. Även några installatörer är inbjudna. För att sondera nuläget och diskutera förutsättningar för en gemensam lösning har marknadens leverantörer av system för dokumentplattformar bjudits in till en workshop. Innan standarden fastställs kommer det att skickas ut som ett förslag på remiss till alla medlemmar i BEAst samt till de leverantörer av systemlösningar för dokumenthantering som är berörda.

En närmare beskrivning av projektet finns i detta dokument: Effektivare integration mot dokumentplattformar_Projektbeskrivning.

Projektet stöttas och delfinansieras av SBUF.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst