BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Dokumentplattformar

Hösten 2017 startar BEAst med stöd av SBUF ett utvecklingsprojekt med namnet ”Effektivare kommunikation med kundportaler och dokumentplattformar”. Bakgrunden är att det idag finns det en rad olika portaler och dokumentplattformar som byggherrar, entreprenörer och andra i branschen använder. Att använda dessa är i grunden positivt, men problemet uppstår bl.a. när man ska hämta och lämna dokument. Det kan, beroende på projektets storlek, vara både hundratals och tusentals dokument som ska hanteras. Då ”alla” har sitt egen hantering av t.ex. filöverföring och metadata så leder det en omfattande och onödig manuell hantering. Målet är därför att samordna hur sådan kommunikation ska gå till, för att det ska gå att automatisera och förenkla processen, något som kommer att spara mycket tid hos alla i branschen. Projektet kommer att pågå till slutet av 2017.

Deltagare i projektet är byggentreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke, byggherrarna Locum, Riksbyggen och Trafikverket samt konsult och systemföretagen Bluebeam, Procensor och Sweco. Även några installatörer är inbjudna. Intressenter är egentligen alla i branschen. Innan standarden fastställs kommer det att skickas ut som ett förslag på remiss till alla medlemmar i BEAst.

En närmare beskrivning av projektet finns i detta dokument: Effektivare integration mot dokumentplattformar_Projektbeskrivning.

Projektet stöttas och delfinansieras av SBUF.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst