BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Anläggning NeC etapp 3

Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster

I den första etappen av NeC tog standarden fram för effektivare anläggningstransporter och maskintjänster i form av BEAst Supply NeC. I den andra etappen visade en serie pilotprojekt att standarden fungerar i praktiken. Erfarenhet från dessa ledde också till en uppgradering av standarden till ver 1.3.

Syftet med denna tredje etapp är att sprida användningen av standarden i branschen och att anpassa den till nya produktområden.

Projektet finansieras av SBUF och deltagarna och leds av BEAst med deltagande från de stora aktörerna i branschen på både kund och leverantörssida.

Projektet ska pågå från november 2015 till juni 2017.

denna sida finns information om den tidigare etappen där bl.a. slutrapport med t.ex. utvärdering av piloter finns.

Innehåll i etapp 3

Det är dessa produktområden som vi ska arbeta med under etapp 3, där det finns en arbetsgrupp knuten till varje område:

  • Asfalt och betong, vilket bl.a. innebär att nuvarande processbeskrivning och meddelanden ses över samt att testa standarden i piloter. Arbetet är nästan avslutat och har lett till mindre uppdateringar i vissa meddelanden för att NeC-standarden fullt ut ska stödja dessa produktområden.
  • Återvinning och restavfall, vilket innebär samma aktiviteter som ovan. Arbetsgruppen har tagit fram vissa kompletteringar till nuvarande NeC-standard samt ett nytt meddelande för att ersätta den blankett som idag finns på papper för transporter av farligt gods. De första piloterna har startat.
  • Mätning och uppföljning av utsläpp och miljöeffekter vid transporter till byggarbetsplatser. Arbetsgruppen har publicerat en nulägesrapport samt tagit fram meddelandet BEAst Eco (se sidan om Miljö).
  • Införande av BEAst Portal som gör att alla små aktörer i branschen som inte har eget systemstöd också kan vara med i det digitala flödet.
  • Förutom de nya områdena för standarden BEAst Supply NeC finns en arbetsgrupp för att fortsätta införandet av NeC i branschen.

Här finns en beskrivning av projektet att läsa: Projektbeskrivning_NeC_etapp3_2015-11-17

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst