BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Samverkan

BEAst har en nära samverkan med flera organisationer, både i och utanför byggsektorn.

Samverkan i branschen

BIM Alliance är en ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.

Medan BIM Alliance har mycket fokus på modellbaserad information i projektering, byggande och fastighetsförvaltning har BEAst mer fokuserat på handel, produktion och logistik. Eftersom våra föreningar kompletterar varandra arbetar vi med att allt mer samverka till nytta för både branschen och våra medlemmar. Exempel på det är att vi deltar i varandras arbetsutskott och att vi planerar för ett par gemensamma projekt den kommande perioden.

Samverkan med andra branscher

Här är exempel på organisationer i andra branscher som BEAst samverkar med:

GS1 är den organisation som standardiserar nummerserier, märkning och EDI inom handeln. BEAst rekommenderar nummerserier från GS1, inte minst gäller det GTIN för artiklar, GLN för lokaliseringar och SSCC för kollin samt streckkoder som GS1 DataMatrix.

Odette är EDI och märkning för fordonsindustrins produktion och logistik. Vi samverkar runt standarder sedan gammalt, bl.a. är Odettes fakturameddelande och BEAst Invoice baserat på samma mall.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst