BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Årsmöte 2018

Underlag till årets stämma

Årets föreningsstämma i BEAst ideell förening och bolagsstämma i BEAst AB sker den 24 april i Stockholm.

Medlemmar som önskar inkomma med en motion till stämman ska göra det på info(at)beast.se senast den 17 april.

Inför stämman finns dessa underlag:

Inbjudan Konferens e-affärer. Det inkluderar både stämman och konferensen.

Dagordning föreningsstämma BEAst ideell förening.

Dagordning bolagsstämma BEAst AB.

Årsredovisning BEAst Ideell förening 2017_underskriven.

Årsredovisning BEAst AB 2017_underskriven.

Valberedningen BEAst stämma 2018-04-24. Detta är förslag till ny styrelse.

Verksamhetsberättelse_2017.

FULLMAKT_Stämman. Vi uppmanar alla medlemmar som inte har möjlighet att delta på stämman att skicka in en fullmakt för någon annan att företräda er. Det är viktigt eftersom minst 50% av medlemmarna måste vara representerade för att stämman ska vara behörig. Skriv under och maila till info (at) beast.se.

 

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst