BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

5 februari: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott för fortsatt arbete efter att projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” avslutats.

8 februari: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

12 februari: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

8 mars: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

9 mars BEAst Tekniska utskott
Utskottet har varit vilande under delar av 2017 men startar nu med en rad aktuella ärenden för samordning.

12 mars: Fakturautskottet
Möte i BEAst arbetsutskott för e-faktura.

22 mars: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

24 april: BEAst Årskonferens
Varje år håller BEAst en årskonferens om e-affärer i byggsektorn som brukar vara mycket välbesökt. Program kommer inom kort, men anmälan kan göras redan nu.

Kommande AG-möte: Workshop Bygglogistikcenter
Steg två för är att utforma ett bra stöd för bygglogistikcenters (BLC) och trafikflödessystem inom ramarna för standarden BEAst Supply. Datum ej satt

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst