BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

25 oktober: Arbetsutskott Bygghandlingar
Första möte i det nybildade arbetsutskottet för Bygghandlingar som ska inkludera BEAst-standarderna för granskning, dokument, namnruta och PDF Guidelines.

12 november: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

13 november: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

15 november: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

20 november: Förvaltningsgrupp BEAst Portal
Möte om förvaltning av portalen, piloter och erfarenhetsutbyte.

29 november: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

30 november: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

12 december: Informationsmöte/workshop Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess. Inbjudan info-möte Tillvalsprocess.

17 januari: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

1 februari Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst