BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

17 januari: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

18 januari: Förvaltningsgrupp BEAst Portal
Möte om förvaltning av portalen, piloter och erfarenhetsutbyte.

29 januari: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

30 januari Frukostmöte ”Effektivare granskning”
Första tillfället är i Göteborg. Länk till inbjudan.

31 januari Frukostmöte ”Effektivare granskning”
Andra tillfället är i Malmö. Länk till inbjudan.

1 februari Tekniska utskottet
Möte i BEAst Tekniska utskott.

4 februari Workshop Hållbarhet
Workshop för att diskutera om och hur BEAst ska engageras i hållbarhetsfrågor.

7 februari BEAst Hyresutskott
Första mötet i det nybildade utskottet för standarden BEAst Supply Material.

14 februari Utskott Bygghandlingar
Nästa möte i utskottet för områdena granskning, namnruta och överföring av dokument.

18 februari: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

26 februari: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

7 maj Årets konferens om e-affärer i byggsektorn
Varje år arrangerar BEAst en konferens där vi presenterar branschens utveckling inom digitalisering med fokus på de områden där BEAst tagit fram standarder. Praktikfall och rapporter från projekt varvas med tid för att mingla och utbyta erfarenheter. Ett program kommer snart.

12 december: Projekt Offert- och Tillvalsprocess
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.
BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst