BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

12 december: Workshop
Start för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

12 december: Arbetsgruppsmöte Granskningsprojektet
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare granskningsprocess”.

11 januari: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

5 februari: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott för fortsatt arbete efter att projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” avslutats.

6 februari: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

8 februari: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

Början av 2018: Fakturautskottet
Möte i BEAst arbetsutskott för e-faktura. Datum sätts inom kort

Kommande AG-möte: Workshop Bygglogistikcenter
Steg två för är att utforma ett bra stöd för bygglogistikcenters (BLC) och trafikflödessystem inom ramarna för standarden BEAst Supply. Datum ej satt.

Kommande AG-möte: Arbetsgrupp Tillvalsprocessen
Arbetsgruppen för att skapa en effektivare tillvalsprocess har tredje mötet för hur tillval ska hanteras inom standarden BEAst Supply Material. Datum ej satt.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst