BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

18 augusti: Granskningsprojektet
Möte i projektets arbetsgrupp.

24 augusti: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

31 augusti: Fakturautskottet
Möte i BEAst arbetsutskott för e-faktura.

12 september: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

22 september: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

28 september: Fortsättning Anläggning
Uppstartsmöte för fortsatt arbete efter att projektet ”Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster” avslutats.

prel september: Workshop Bygglogistikcenter
Steg två för är att utforma ett bra stöd för bygglogistikcenters (BLC) och trafikflödessystem inom ramarna för standarden BEAst Supply.

prel september: Arbetsgrupp Tillvalsprocessen
Arbetsgruppen för att skapa en effektivare tillvalsprocess har tredje mötet för hur tillval ska hanteras inom standarden BEAst Supply Material.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst