BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

24 april: BEAst Årskonferens – Fullbokat
Varje år håller BEAst en årskonferens om e-affärer i byggsektorn som brukar vara mycket välbesökt. Programmet inkluderar trender, praktikfall, aktuella projekt och gott om tid till mingel. Här finns programmet och uppgift om anmälan mm: Inbjudan Konferens e-affärer. Det går att ställa sig på reservplats för eventuella avbokningar.

27 april: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

3 maj: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

22 maj: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

28 maj: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

29 maj: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

14 juni BEAst Tekniska utskott
Möte i BEAst Tekniska utskott.

18 juni: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

23 augusti: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

Datum ej satt: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

Kommande AG-möte: Workshop Bygglogistikcenter
Steg två för är att utforma ett bra stöd för bygglogistikcenters (BLC) och trafikflödessystem inom ramarna för standarden BEAst Supply. Datum ej satt

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst