BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Kalendarium

Aktuella arrangemang

24 september: Arbetsgruppsmöte projektet Dokumentplattformar
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare kommunikation med dokumentplattformar”.

25 september: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

3 oktober: Frukostmöte granskningsprocessen
I samarbete med BIM Alliance arrangerar BEAst ett frukostmöte om granskning av bygghandlingar, läs mer.

23 oktober: Arbetsgruppsmöte Offert- och Tillval
Möte i arbetsgruppen i SBUF-projektet för effektivare offert- och tillvalsprocess.

24 oktober: Förvaltningsgrupp BEAst Portal
Möte om förvaltning av portalen, piloter och erfarenhetsutbyte.

26 oktober BEAst Tekniska utskott
Möte i BEAst Tekniska utskott.

22 oktober: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

6 november: BEAst Anläggningsutskott
Möte i BEAst Anläggningsutskott med erfarenhetsutbyte mm på programmet.

20 november: Arbetsgruppsmöte Hyresprojekt
Möte i arbetsgruppen för projektet ”Effektivare hyresprocess”.

17 januari: Logistikutskottet Varuförsörjning
Möte i arbetsgruppen för logistikutskottet för ”Effektivare varuförsörjning”.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst