BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Tekniskt arbetsutskott

Forum för teknikfrågor

Alla är medvetna om att tekniken för affärskommunikation ständigt utvecklas. För oss som är aktiva inom området är det en utmaning att hålla oss ajour med utvecklingen. Bland gruppens deltagare finns inte bara tekniker utan även verksamhetspersonal som vill förstå tekniken för att själv kunna ställa krav på bra lösningar.

Gruppens arbetsuppgifter kan sammanfattas med:

  • att vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte i aktuella teknikfrågor
  • att ha ett par arbetsområden med stort samordningsbehov där man utreder och tar fram någon form av rapport eller rekommendation
  • att fungera som bollplank till BEAst i teknikfrågor

Tekniska utskottet har varit vilande under stora delar av 2017 men startar igen den 9 mars med ett antal aktuella ärenden på agendan. Intresserade kan höra av sig till BEAst för mer information och inbjudan.

Anteckningar

Här kan du ladda ned anteckningar från gruppens möten.

Möte i februari 2017: Mötesanteckningar TU 2017-02-06

Möte i november 2016: Mötesanteckningar TU 2016-11-15

Möte i september 2016: tu-13-september-2016

Möte i maj 2016: TU 10 maj 2016

Möte i februari 2016: TU 8 februari 2016

Möte i november 2015: TU 20 november 2015

Möte i september 2015: TU 11 september 2015

Möte i maj 2015: TU 19 maj 2015

Möte i mars 2015: TU 6 mars 2015

Möte i november 2014: TU 21 november 2014

Möte i september 2014: TU 9 september 2014

Möte i maj 2014: Anteckningar_TU_2014_05-13

Möte i februari 2014: Anteckningar_TU_2014-02-04

Möte i november 2013: TU 18 november 2013

Möte i september 2013: Anteckningar_TU_2013-09-09

Möte i maj 2013

Möte i februari 2013

Möte i november 2012

Möte i september 2012

Möte i mars 2012

Möte november 2011

Möte september 2011

Möte maj 2011

Möte mars 2011

Möte december 2010

Rekommendationer

På den här sidan kan du ladda ned tekniska rekommendationer som är framtagna i gruppen.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst