BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Bygghandlingar

Forum för effektivare hantering av bygghandlingar

Under 2017 och 2018 har BEAst drivit ett antal SBUF-projekt för att skapa branschstandarder inom området samt att stimulera användning. Det har lett till en standard för granskning och att branschstandarder är under utarbetande för fler områden.

För att föra arbetet vidare har styrelsen i BEAst beslutat att under hösten 2018 etablera ett särskilt arbetsutskott för området. Det ska omfatta granskningsprocessen, metadata för handlingar och namnruta, kommunikation mellan dokumentplattformar och projektportaler samt PDF Guidelines.

Det första mötet är utsatt till den 25 oktober. Medverkan är öppen för medlemmar i BEAst och intresserade kan höra av sig till info (at) beast.se.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst