BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Anläggningsutskott

Forum för effektivare processer inom anläggning

Arbetsutskottet startade hösten 2017 som en fortsättning på de tre etapperna av SBUF-projektet för effektivare anläggningstransporter och maskintjänster. I de projekten utvecklades standarden BEAst Supply NeC och testades i en serie piloter.

Arbetsområdet för utskottet spänner över hela området anläggningstransporter, maskintjänster, asfalt, betong, återvinning/byggavfall och miljö. I detta dokument finns beskrivet mål och inriktning: Arbetsbeskrivning BEAst Anläggningsutskott.

Ordförande i utskottet är Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag. Intresserade av att delta i utskottet samt frågor ställs till info@beast.se.

Detta är exempel på aktiviteter som utskottet arbetar med:

  • Spridning av det arbetssättet som standarden möjliggör
  • Utbyta erfarenhet mellan deltagarna
  • Förvaltning av standarden BEAst Supply NeC
  • Aktuella ärenden drivs i mindre arbetsgrupper
  • Ett exempel på en sådan grupp är arbetsgruppen för miljöfrågor

Anteckningar från möten

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-09-13.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-05-28.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2018-02-05.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2017-11-21.

Mötesanteckningar AU Anläggning_2017-09-28.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2018 BEAst