BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Arbetsutskott

Möjlighet att påverka utvecklingen

Det finns fyra arbetsutskott i BEAst som träffas med viss periodicitet för att diskutera frågeställningar inom sina respektive områden. Här ges medlemmar möjlighet att påverka arbetet inom BEAst. Inte minst är utskotten ett kompetensnätverk där deltagarna utvecklas inom sina intresseområde tillsammans med kollegor i branschen. Meningen är också att arbetsutskotten ska generera idéer till nya projekt.

För närvarande finns dessa arbetsutskott:

  • Fakturautskottet som samordnar praxis och hanterar frågeställningar om e-fakturering. Standarden BEAst Invoice är en central del av utskottets arbeta liksom förvaltning av fakturadelen av BEAst Portal.
  • Logistikutskottet som hanterar försörjning av byggmaterial. Standarden BEAst Supply Material är en central del av utskottets arbete.
  • Teknikutskottet som handlägger och utbyter erfarenhet kring tekniska frågor, t.ex. för kommunikation och integration.
  • Anläggningsutskottet som inkluderar hantering kring anläggningstransporter, maskintjänster, asfalt, betong, återvinning/byggavfall och miljö. Standarden BEAst Supply NeC är en central del av utskottets arbete.
  • Bygghandlingar är ett utskott som är under bildande hösten 2018. Det ska omfatta området Granskning, digital namnruta, metadata för bygghandlingar och kommunikation av handlingar och metadata.

Möten sker både som webbmöten och vanliga möten.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2019 BEAst