BEAst
Medlemswebb (Till BEAst Portal)
Sök

Arbetsutskott

Möjlighet att påverka utvecklingen

Det finns fyra arbetsutskott i BEAst som träffas med viss periodicitet för att diskutera frågeställningar inom sina respektive områden. Här ges medlemmar möjlighet att påverka arbetet inom BEAst. Inte minst är utskotten ett kompetensnätverk där du utvecklas inom ditt intresseområde tillsammans med kollegor i branschen. Meningen är också att arbetsutskotten ska generera idéer till nya projekt.

För närvarande finns dessa arbetsutskott:

Möten sker både som webbmöten och vanliga möten.

BEAst AB - Byggbranschens Elektroniska Affärer. Mötesplats - Standardisering - Utvecklingsprojekt
| Producerad av Construct IT | © 2017 BEAst